Nieuws

Herstelzorg

De gevolgen voor mensen die ernstige klachten hebben door Corona zijn enorm. Daarom is er vanuit het ministerie en de zorgverzekeraars een tijdelijke vergoeding voor paramedische herstelzorg van uit de basisverzekering beschikbaar. Paramedische zorg kan een belangrijke rol spelen bij het herstel en bestaat meestal uit een gecombineerde inzet van fysio- of oefentherapeut, diëtist of ergotherapeut. Ook dan is het cruciaal dat de er goede afstemming is tussen de verschillende zorgverleners. 

Wijzigingen regeling Paramedisch herstelzorg na COVID-19 Op 24 juni 2021

Op advies van Zorginstituut Nederland Nederland voert minister Tamara van Ark vanaf 1 juli enkele aanpassingen aan de voorwaarden door. Het gaat om:

  • Een verruiming van de periode na het acute ziektestadium waarin huisarts of medisch specialist kunnen verwijzen naar 6 maanden (was 4 maanden).
  • Naast de medisch specialist mag ook de huisarts in bepaalde gevallen verwijzen voor een 2e behandeltermijn, met name wanneer de invulling van de paramedische herstelzorg in de eerste termijn beperkt of gebrekkig is geweest.
  • Mensen die geen paramedische herstelzorg hebben gehad, maar die op lange termijn ernstige klachten en beperkingen op gebied van stemgebruik en spraak, cognitie, of beperkte energie en conditie blijven ervaren, kunnen aanspraak maken op reguliere paramedische zorg.
  • De tijdelijke regeling voor paramedische herstelzorg is verlengd tot 1 augustus 2022


Lingewaard herstelt van Corona.

Veel mensen houden maanden klachten na een doorgemaakte infectie met het nieuwe Corona-virus (Covid-19). Denk aan conditievermindering, kortademigheid, fors verlies van gewicht en kracht én zelfstandigheid. Mensen hebben ook psycho-emotionele klachten. Ook is er angst voor een tweede golf, angst voor het infecteren van anderen, onzekerheid, schuldgevoelens, onmacht, frustraties en boosheid, zich eenzaam hebben gevoeld of nog steeds voelen, zich onveilig voelen. Dit horen we vaak van senioren die lang in isolatie hebben gezeten thuis.

 

In Lingewaard hebben we een maatwerk programma opgezet met meerdere hulpverleners. Denk aan de huisarts, fysiotherapeut, diëtist, ergotherapeut, logopedist ,POH GGZ of indien nodig tijdelijk thuiszorg . Na aanmelding op de website (www.longnetwerklingewaard.nl) volgt een intake gesprek aan huis met een verpleegkundige om te bekijken hoe iemand het beste geholpen kan worden.

 

Om eenvoudiger samen te werken maken we gebruik van OZOverbindzorg. Via dit communicatieplatform worden de verschillende zorgverleners met elkaar verbonden en houden ze elkaar op de hoogte.

 De eerste ervaringen met het programma zijn positief.

Mevr Jansen 60 jaar (opname IC Corona). Eerst e dacht ik dat ik nooit meer de oude zou worden. Ik startte met fysiotherapie aan huis. Nu kan ik al weer zelf mijn hondje uitlaten.

 

 E-mailen
Bellen